Nestrácajte čas administratívou
Nestrácajte čas administratívou
Garantujeme vybavenie slovenského technického preukazu do 24 hodín od dovozu
Kontaktujte nás
jQuery Slider

Prihlasovanie

Výhody prihlásenia vozidla prostredníctvom našich služieb

Prihlásenie vozidla je komplexný, časovo náročný administratívny proces. Nenechajte sa znechutiť čakaním a byrokraciou a prenechajte administratívne úkony na nás. Ušetríme Vám množstvo času a garantujeme promptné vybavenie všetkých úkonov súvisiacich s prihlásením auta na kľúč.

Výhody našich služieb

dovozy aut
prihlásenie kdekoľvek na Slovensku
dovozy aut
garancia vybavenia prihlásenia a postavenie auta na značky
dovozy aut
slovenský TP už do 24h od dovozu

bez nutnosti osobnej participácie klienta

Odbremeníme Vás od:

  • Vypísania žiadostí
  • Doloženia všetkých dokumentov potrebných pre prihlásenia auta
  • Vypracovania úradných prekladov
  • Zaplatenia poplatkov za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom
  • Uhradenia správnych poplatkov pre začatie konania
  • Vyčíslenia, prípadne úhrady registračnej dane
  • Zaplatenia poplatku za prihlásenie do evidencie
  • Hľadania a uzatvárania povinného zmluvného poistenie (ponúkame konkrétne ponuky všetkých poisťovní)

Dôležité je samozrejme denné sledovanie lehôt a promptná reakcia na prípadné výzvy dotknutých orgánov, čo je samozrejme tiež v našej kompetencii.